Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Navigácia

Nedeľa 28. 2. 2021
Počet návštev: 2769165

Oznam pre verejnosť

Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice zmenila mailovú adresu.

Základná škola, materská škola, školská jedáleň majú spoločný mail:

zs.ms.madunice@zsm.sk

 

Novinky

Dary Zeme (pozri fotoalbum)

Záverečná správa školy na školský rok 2019/2020 (pozri záverečné správy)

ŠVP školy  2020/2021 (pozri školský vzdelávací program)

Triedy a triedni učitelia v školskom roku 2020/2021 (pozri triedy)

Zber papiera

Výsledky zberu papiera

1. stupeň                                                  

I.A                          543 kg 

I.B                          541 kg               

II.                           462 kg   

III.                        1455 kg               

IV.                        1823 kg  1.miesto

 

                 2.  stupeň

 

V.                         1629 kg  1.miesto

VI.                        1476 kg 

VII.A                       131 kg   

VII.B                       494 kg              

VIII.                        825 kg  

IX.                           791 kg

 

Najlepší jednotlivci:

Henrieta Vardžáková          IV.             385 kg

Dominik Vardžák                 VI.             381 kg

Lenka Repková                     V.              331 kg

Július Dúcky                          IV.             228 kg

Obedy - oznam rodičom

Vitajte na stránkach našej školy

 

Vitajte u nás, priatelia, a zároveň vám ďakujeme za pozornosť, ktorú nám v tejto chvíli venujete.

Na našu stránku ste sa už dostali. Ale keď ste cezpoľní a ešte k tomu zvedaví, príďte aj k nám, do Maduníc. Do školy trafíte ľahko, stačí sa kohokoľvek v obci spýtať. Zéeška je v nej len jedna. Symbolom našej školy je dub. Jeho ratolesť i farby. Nie je to náhoda. Pod starým dubom v madunickom háji Mlíč v 19. storočí písal básnik a kňaz Ján Hollý svoje diela. My sme hrdí, že naša škola nesie jeho meno

Správičky - news

Oznam rodičom dňa 26.2.2021

Vážení rodičia,

Od 1.3. do 5.3.2021 budú mať všetci žiaci ZŠ Jarné prázdniny a nebudú sa učiť ani dištančne. Prevádzka v MŠ pokračuje ako doteraz ( len pre rodičov z kritickej infraštruktúry ), aj s tými istými podmienkami ( po testovaní priniesť prehlásenie o bezinfekčnosti ).

O situácii k 8.3.2021 vás budeme informovať.

riaditeľstvo školy

Oznam rodičom o zmene 6.2. 2021

Vážení rodičia,

na základe uznesenia Vlády SR zo dňa 5.2. 2021, vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 v okrese Hlohovec a po rokovaní so zriaďovateľom školy Obcou Madunice Vám oznamujeme, že rušíme predchádzajúci oznam o návrate detí a žiakov do školy.

Od 8.2. 2021 pokračujeme v takom režime ako doteraz. Do MŠ budú chodiť iba deti rodičov z kritickej infraštruktúry či rodičov, ktorí nemajú nariadený home office.

Všetci žiaci ZŠ sa i naďalej budú učiť dištančne.

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že ďalšie informácie Vám budeme odovzdávať jednoznačne a s oveľa väčším predstihom.

riaditeľstvo školy

 

Prikladáme oficiálne vyjadrenie RÚVZ Trnava

Epidemiologická situácia vo výskyte COVID-19  k 3.2.2021 v okrese Hlohovec

 

Na základe prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov, podľa ktorých je posudzovaná epidemiologická situácia je okres Hlohovec na úrovni stupňa 7 (4. stupeň varovania):

Regionálne charakteristiky v okrese Hlohovec:

Vážená 14 dňová incidencia: 2937/100 000 obyv. (4. stupeň varovania, hraničná hodnota  viac ako 1600)

Počet hospitalizovaných na 100 000 obyv.: 80/100 000 obyv. (4. stupeň varovania hraničná hodnota viac ako 60)

Trend 7 dňovej incidencie: aktuálna 7 dňová 415/100 000, predchádzajúci týždeň 531/100 000 obyv., pokles index 0,8 

Zhodnotenie situácia na okresnej úrovni:

Vzhľadom na najvyšší stupeň varovania, vysokú mieru 7-dňovej incidencie, ktorá ma len mierne klesajúci charakter ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii (nízky efekt celoplošného testovania) otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Hlohovec.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania (čierna farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako aj regionálnych indikátorov.

Oznam rodičom 5.2.2021

Oznam rodičom

 

1.

Na základe pokynov ministerstva školstva zo dňa 4.2. 2021 a po dohode riaditeľstva školy so zriaďovateľom Obcou Madunice Vám oznamujeme, že od pondelka 8.2. 2021:

a) začne sa riadna prevádzka v materskej škole pre všetky prihlásené deti

b) začne sa riadne prezenčné vyučovanie na 1. stupni základnej školy

c) začne sa prevádzka v školskom klube detí pre prihlásených žiakov, a to v bežnom čase ( ráno od 6.30 do 7.20 a popoludní do 16.30 hod. )

d) vzdelávanie žiakov na 2. stupni bude stále dištančné

Pre všetky deti MŠ  a prihlásených žiakov 1. stupňa ZŠ bude k dispozícii aj školská jedáleň so svojím bežným režimom.

 

2.

Podmienkou však je, že aspoň jeden z rodičov dieťaťa či žiaka ( žijúci s ním v spoločnej domácnosti )  musí byť otestovaný, a to s negatívnym výsledkom. Platí to i pre rodičov, ktorých deti chodili doteraz do MŠ. V materskej i základnej škole sa dňa 8.2. 2021 nebude preukazovať výsledkom testu, ale prehlásením, ktoré prinesie vyplnené a podpísané do MŠ či ZŠ. Tlačivá budú v priebehu víkendu pripravené na stránke školy, alebo budú k dispozícii ráno v škole. Deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ ( aj tí, čo už presiahli vek 10 rokov ) sa testovať nemusia.

Výsledok testu je platný sedem dní po testovaní a môže byť z hociktorého odberného miesta.

Ostatné bezpečnostné a hygienické pravidlá v škole platia ako doteraz, dôrazne však odporúčame nosiť deťom MŠ rúška a žiaci ZŠ sú rúška povinní nosiť. Chceme chrániť deti, ale aj zamestnancov školy, ktorí sa taktiež musia testovať.

3.

Rodičia, ktorí sa odmietnu testovať, alebo budú mať výsledok testu pozitívny, nechajú svoje deti doma. Tie v rámci možností školy budú mať dištančné vzdelávanie a absenciu v škole ospravedlnenú.

4.

Testovanie pre všetkých občanov sa uskutoční v Maduniciach dňa 6.2. 2021.

 

Vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese sa testovanie bude pravdepodobne konať každý týždeň. Jarné prázdniny v ZŠ budú, a to v riadnom termíne 1. až 5. marca 2021.

 

 

                                                                                                                             riaditeľstvo školy

 

Oznam zo dňa 4.2.2021

Vážení rodičia,
na základe informácii prezentovaných v médiach ohľadne návratu detí MŠ a žiakov 1.stupňa do škôl 8.2.2021 by sme vás chceli informovať, že všetky potrebné informácie ohľadne návratu detí a žiakov a testovania zákonných zástupcov dostanete najneskôr zajtra popoludní, po zverejnení všetkých potrebných dokumentov z ministerstva školstva a po konzultácii so zriaďovateľom.
Riaditeľstvo školy

Oznam rodičom 29.1.2021

Vážení rodičia,

1. Žiaci základnej školy ani 1.2.2021 nenastúpia do školy a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

2. Prevádzka materskej školy pokračuje ako doteraz v epidemiologickom režime.

Riaditeľstvo školy

Oznam rodičom zo dňa 5.1.2021

Na základe informácii Ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom školy:

1. Návrat žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ po prázdninách i testovanie pred ním sa zatiaľ odkladá. Žiaci budú od 11.1. doma a vyučovať sa budú dištančne.

2. Prevádzka v MŠ sa začína 11.1.2021. Do MŠ však budú prijaté len tie deti, ktorých obaja rodičia budú musieť chodiť do práce a nemajú môžnosť home office. Ráno rodičia podpíšu oznámenie o bezinfekčnosti v rodine a budú sa riadiť doterajšími hygienicko - bezpečnostnými pravidlami.

Každá zmena vám bude oznámená na tejto stránke.

Riaditeľstvo školy