Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Navigácia

Pondelok 2. 3. 2015
Počet návštev: 1245145

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte u nás, priatelia, a zároveň vám ďakujeme za pozornosť, ktorú nám v tejto chvíli venujete.

Na našu stránku ste sa už dostali. Ale keď ste cezpoľní a ešte k tomu zvedaví, príďte aj k nám, do Maduníc. Do školy trafíte ľahko, stačí sa kohokoľvek v obci spýtať. Zéeška je v nej len jedna. Symbolom našej školy je dub. Jeho ratolesť i farby. Nie je to náhoda. Pod starým dubom v madunickom háji Mlíč v 19. storočí písal básnik a kňaz Ján Hollý svoje diela. My sme hrdí, že naša škola nesie jeho meno.

 

         Správičky - news

 

     Vážení rodičia,

v poslednom štvrťroku sa vyskytli problémy s používaním mobilných telefónov žiakmi na vyučovaní i cez prestávky.

V školskom poriadku sa píše, že žiak má zakázané používať mobil v čase vyučovacej hodiny ( a to so všetkými jeho funkciami ), aby nerozptyľoval seba a iných a aby nenarúšal priebeh hodiny.

Upozorňujeme, že aj v čase prestávok, pred i po vyučovaní v priestoroch školy, nemôže žiak fotografovať alebo robiť audio či videozáznam svojich spolužiakov alebo dokonca učiteľov, ak o tom nevedia alebo nesúhlasia. Porušuje tým nielen školský poriadok, ale i všeobecne platné zákony i vyhlášky.

Ak sa aj v druhom polroku vyskytnú takéto prípady, budeme nútení zakázať žiakom nosenie mobilných telefónov do školy. Zatiaľ totiž tolerujeme názory tých rodičov, ktorí chcú byť v kontakte so svojimi deťmi a takýmto spôsobom ich kontrolovať po celý deň.

Zároveň vás upozorňujeme, že mobilný telefón patrí do zoznamu drahších a cennejších vecí, ktoré by žiak nemal do školy nosiť, a za stratu či ich odcudzenie škola nenesie zodpovednosť. Nie sú ani v základnom zozname vecí, stratu ktorých uhradí poisťovňa.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                              Mgr. Ladislav Škrabák, riaditeľ školy

 

 

 

 

Darujte 2% dane ( pozri novinky )

Fašiangový deň + video ( pozri čo sa udialo a fotoalbum )

1.polrok 2014/2015 v číslach ( pozri záverečné správy )

Karneval v MŠ ( pozri fotoalbum )

Zápis budúcich prvákov ( pozri fotoalbum )

Turnaj vo florbale ( pozri čo sa udialo )

Lyžiarsky výcvik na Kohútke ( pozri fotoalbum )

Bábkové divadlo v MŠ ( pozri fotoalbum )

Pečenie medovníkov, Vianoce v MŠ ( pozri fotoalbum )

Vianočné trhy ( pozri fotoalbum )

Adventné vysielanie ( pozri čo sa udialo )

Hodina biológie ( pozri čo sa udialo )